Инвеcтиции и строителство

real-estate-financing_01 

БАЛКАН-НЕТ ЕООД е компания, регистрирана през 2003 година, която е дългогодишен лидер в:

  • покупко-продажба на парцели и имоти
  • изготвяне на инвестиционни проекти
  • жилищно строителство
  • ремонт и реконструкции на сгради
  • извършва посредническа дейност за покупко-продажба на недвижим имот
  • rent-a-car услуги

В условията на все по-големия пазар на строителни фирми ние намираме мястото си, осигурявайки необходимото качество на оптимална цена.

На клиентите си предлагаме прецизно изпълнение, стриктно спазване на сроковете и коректни взаимоотношения.

За цялостното осъществяване на всички дейности по веригата : проучване – инвестиране – изграждане , разполагаме с висококвалифициран проектантски и инженерно технически персонал и специализирани строителни кадри.

Съобразявайки се с променените условия в инвестирането и строителство, съчетаваме в дейността си нови и традиционни технологии.

В рамките на възможностите си , за да сме максимално полезни,проучваме и въвеждаме в производствената характеристика на фирмата съвременни технологии.