За България

БЪЛГАРИЯ

 Република България е държава в Югоизточна Европа. Разположена е в източната половина на Балканския полуостров. Граничи с Черно море на изток, с Гърция и Турция на юг, със Сърбия и Република Македония на запад, и с Румъния на север, разделена от река Дунав. Общата дължина на държавната граница е 2245 км, от тях 1181 км са сухоземни, 686 км — речни и 378 км — морски.
Република България става член на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.
България има своя база на остров Ливингстън в Антарктика и като Консултативен член на Антарктическия договор участва в управлението на териториите разположени южно от 60° ю.ш.
Пътната мрежа на България има дължина 36 720 км, а железопътната — 4 300 км.

Климат:
Климатът в България е континентален с ясно изразени четири сезона. В южните части на страната се усеща влиянието на Средиземно море. Средната годишна температура е 10.5°C. Средната температура през януари е около O°C., a през лятото е 30°C.

Население:
7,973,673

Официален език:
Български

Религия: 
86.6% от населението са православни християни, 13% са мюсюлмани. Българската църква е независима и се оглавява от патриарх.

България е парламентарна република с демократично управление.

Официални празници:
1 януари – Нова година
3 март – Освобождението на България от Турско робство
Великден
1 май – Ден на труда
24 май – Ден на славянската писменост
6 септември – Денят на съединението.
22 септември – Денят на независимостта
25 декември – Коледа

Столица: 
Град София с население 1,141,000

Големи градове: 
Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново